Een ander voordeel van deze gecombineerde ingreep is dat het kaakbot en tandvlees nog niet de tijd krijgt om zich terug te trekken en te slinken. Het bestaande weefselvolume blijft behouden, waardoor je bijvoorbeeld geen uitgebreidere behandeling, waarbij bijvoorbeeld bot moet wordt opgebouwd, hoeft te ondergaan. Vooral bij voortanden is dit erg belangrijk. Tenslotte kan het direct plaatsen van een implantaat je kosten besparen. 

Nadat het implantaat na enkele maanden is vastgegroeid, wordt een kroon, het zichtbare deel van de tand, op het implantaat geplaatst. Soms plaatsen we een tijdelijke kroon of brug, zodat je geen gat in je mond hebt in de tijd dat het implantaat vast moet groeien. Soms kan zelfs de oude kroon van de tand die verwijderd is, gebruikt worden als tijdelijke kroon.

Hoe zit dat bij kiezen?

Ook een kies kan in veel gevallen direct worden vervangen door een implantaat. Ook dat kent verschillende voordelen. Wanneer de wortels van de kies dicht bij de neusbijholte liggen bijvoorbeeld. Als in dit geval de kies verwijderd wordt zonder dat er meteen een implantaat wordt geplaatst, is de kans groot dat de bodem van de bijholte naar beneden zakt en er te weinig ruimte overblijft voor het plaatsen van een implantaat op langere termijn. Die ruimte kan wel weer verkregen worden door de bijholte op te hogen, met een zogenaamde sinusbodemelevatie, maar geeft wel meer bijwerkingen, zoals pijn en zwelling en is bovendien kostbaar. Door direct het implantaat te plaatsen, direct na verwijdering van de kies kan die uitgebreidere ingreep worden voorkomen.

Nadat het implantaat goed is vastgegroeid, kan de kroon op het implantaat worden gemaakt. Dit gebeurt in de meeste gevallen bij de eigen tandarts die je naar ons heeft verwezen.