Heb je een klacht?

Ben je onverhoopt ontevreden over de gang van zaken? Dit is wat je kunt doen:

Stap 1.

Bespreek je onvrede met de betrokken behandelaar.
Je kunt vragen om een verhelderend gesprek. Meestal lost dit al veel op. Je kunt aangeven waarover je ontevreden bent. De behandelaar kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de behandelaar belangrijk om te weten dat je een probleem hebt. Je kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.

Stap 2.

Neem contact op met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).
Het TIP is een initiatief van de KNMT (beroepsvereniging waar onze kliniek bij aangesloten is) en is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de (mond)zorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met je meedenken hoe je het beste met je behandelaar in gesprek kunt gaan wanneer je ontevreden bent.

Stap 3.

Een klacht indienen.
Is het met de informatie van het TIP niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met je behandelaar? Of heb je behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kun je jouw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar de Face to Face kliniek bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen jou en je behandelaar bemiddelen, met als doel een oplossing te vinden.

In ons klachtenreglement staat beschreven welke mogelijkheden er zijn om met jouw klacht om te gaan.

Geschil?

Als je er ondank de hulp van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan je voor €75 een beroep doen op de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt je klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of jouw klacht gegrond is en mag indien gegrond, een schadevergoeding toekennen tot maximaal €2500.

Compliment of suggestie?

Wij vinden het erg belangrijk dat je tevreden bent over de behandeling of de zorg die je van ons hebt gekregen. We horen daarom graag hoe jouw ervaring bij ons is geweest. Wil je ons een compliment geven of heb je suggesties, laat het ons dan weten door een mail te sturen naar info@facetofacekliniek.nl.