• Kaakchirurgie; dit betreft voornamelijk de zogenoemde dentoalveolaire chirurgie die bestaat uit het verwijderen van tanden en kiezen en het behandelen van wortelpuntontstekingen, het vrijleggen van gebitselementen en het plaatsen van botankers en minischroeven ten behoeve van ortohodontie. Deze zorg kan zowel onder lokale verdoving als op indicatie onder algehele anesthesie (samenwerking met een bedrijf gespecialiseerd in extramurale algehele anesthesie) in dagbehandeling worden uitgevoerd. De behandeling kan via de kaakchirurgische tariefcodes worden gedeclareerd onder de basisverzekering, maar soms ook via de tandheelkundige UPT-tarieven.
 • Implantologie; dit betreft zowel het plaatsen van implantaten ter ondersteuning en retentie van een gebitsprothese als het vervangen van ontbrekende tanden of kiezen. In toenemende mate worden implantaten direct na het verwijderen van een slechte tand of kies geplaatst in de holte van de verwijderde wortel (immediate plaatsing). In sommige gevallen kan op het implantaat direct een tijdelijke kroon gemaakt worden. De implantologie wordt uitgevoerd onder UPT-tarieven daar waar het geen zorg vanuit de basisverzekering betreft.
 • Cosmetische aangezichtschirurgie; het gaat hierbij om chirurgische en niet-chirurgische ingrepen in het aangezicht die dienen ter verfraaiing van het uiterlijk. Dit betreft ondermeer Botox en filler behandelingen, ooglidcorrecties, wenkbrauwlifts, facelifts, halslifts, lipusuctie, lipofilling, alloplastische implantaten, littekencorrecties. Het zijn behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen. Deze zorg kan zowel onder lokale verdoving als op indicatie onder algehele anesthesie (samenwerking met een bedrijf gespecialiseerd in extramurale algehele anesthesie) in dagbehandeling worden uitgevoerd.

De zorg in de Face to Face kliniek kan zowel onder lokale verdoving als op indicatie onder algehele anesthesie (samenwerking met een bedrijf gespecialiseerd in extramurale algehele anesthesie) in dagbehandeling worden aangeboden.
Bovengenoemde behandelingen zijn niet alleen de speerpunten van het ZBC omdat deze daar goed uit te voeren zijn, maar ook omdat de betrokken MKA-chirurgen en de tandarts-implantoloog hier bijzondere expertise in hebben.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

Voor kaakchirurgische en implantologische behandelingen onder lokale verdoving:

 • Alleen patiënten boven de 8 jaar worden behandeld;
 • Alleen patiënten met ASA-klasse 1 of 2 worden behandeld; ASA-klasse 3 alleen bij beperkte ziektelast en te verwachten laag risico op complicaties;

Voor kaakchirurgie en implantologie onder narcose in dagbehandeling:

 • Behandelingen worden gepland in samenspraak met de ingehuurde anesthesist(en).
 • Medische screening vindt plaats door de anesthesist(en).
 • Alleen cliënten ouder dan 6 jaar worden behandeld;
 • Alleen cliënten met een ASA-klasse 1 of 2 worden behandeld;
 • De BMI mag niet hoger zijn dan 35;
 • De leeftijd mag niet hoger zijn dan 75 jaar;
 • Patiënten met een leeftijd tussen 70-75 kunnen worden behandeld wanneer patient geen co-morbiditeit heeft, geen orgaanfunctiestoornissen en een goede inspanningstolerantie heeft. Deze patiënten dienen te allen tijde lijfelijk gezien te worden door de anesthesioloog.
 • Patiënten ouder dan 70 jaar worden gescreend op een verhoogd risico voor het optreden van een delier.

Voor cosmetische aangezichtschirurgie gelden de volgende uitgangspunten:

Voor cosmetische aangezichtschirurgie onder lokale verdoving en injectable behandelingen:

 • Alleen cliënten ouder dan 18 jaar worden behandeld;
 • Alleen patiënten met ASA-klasse 1 of 2; ASA 3 alleen bij beperkte ziektelast en te verwachten laag risico op complicaties;
 • Na een informatief consult wordt tenminste 24 uur bedenktijd aangehouden alvorens een chirurgische behandeling wordt uitgevoerd. Bij injectable behandelingen geldt dit niet.

Voor cosmetische aangezichtschirurgie onder narcose in dagbehandeling:

 • Alleen cliënten ouder dan 18 jaar worden behandeld;
 • Alleen cliënten met een ASA-klasse 1 of 2 worden behandeld;
 • De BMI mag niet hoger zijn dan 35;
 • De leeftijd mag niet hoger zijn dan 75 jaar;
 • Patiënten met een leeftijd tussen 70-75 kunnen worden behandeld wanneer patiënt geen co-morbiditeit heeft, geen orgaanfunctiestoornissen en een goede inspanningstolerantie heeft. Deze patiënten dienen te allen tijde lijfelijk gezien te worden door de anesthesioloog.
 • Cliënten ouder dan 70 jaar worden gescreend op een verhoogd risico voor het optreden van een delier.
 • Na een informatief consult wordt tenminste 24 uur bedenktijd aangehouden alvorens een chirurgische behandeling wordt uitgevoerd.