Veest gestelde vragen over implantaten

De Face to Face kliniek is een verwijspraktijk. Dit betekent dat wij behandelingen uitvoeren op verzoek van jou en je tandarts. Meestal maakt de verwijzend tandarts de kroon/brug of het klikgebit, maar dat kunnen wij ook doen.

In het geval van directe vervanging van een tand door een implantaat met een tijdelijke kroon, maken wij altijd de tijdelijke kroon omdat die in dezelfde behandeling geplaatst wordt. De definitieve kroon, die na vastgroeien van het implantaat wordt geplaatst, kan dan weer door de eigen tandarts of op verzoek door ons worden gemaakt.

Voor een klikgebit worden meestal twee implantaten in de onderkaak geplaatst en vier in de bovenkaak. Bij afwijkingen in de kaak kan dit aantal veranderen.

Bij het vervangen van een kies of tand gaat het om één implantaat. Bij meerdere tanden of kiezen bepalen we het aantal implantaten op basis van de ruimte die moet worden opgevuld. We kijken ook naar de belasting van een kroon of brug. Soms kunnen meerdere implantaten een steviger geheel vormen. Tijdens een intake lichten we je uitgebreid in over de mogelijkheden.

Tand implantaten worden vaak vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Kijk altijd goed in de polisvoorwaarden waar je recht op hebt. Soms is het mogelijk om het plaatsen van het implantaat en het plaatsen van de kroon over twee kalenderjaren te spreiden, zodat je twee keer van de uitkering vanuit de verzekering kunt profiteren. Het eigen risico van de basisverzekering hoeft hier niet bij te worden aangesproken

In het geval van een gebitsprothese op implantaten, het zogenaamde klikgebit, is vergoeding vanuit de basiszorg mogelijk na toestemming van de verzekering.

Tijdens de intake zul je goed geïnformeerd worden over de kosten en maken we een gespecificeerde kostenbegroting.

Er bestaat een klein risico (2-3%) dat het geplaatste implantaat in de eerste weken niet goed vastgroeit. Dat kan zijn door ontsteking, maar soms is de oorzaak niet geheel duidelijk. Ongeacht de oorzaak gaan wij dan samen kijken naar de mogelijkheden om kosteloos en onder garantie het implantaat te herplaatsen.

Voor de periode erna geven wij levenslange garantie op het implantaat en zullen wij de kosten van eventueel noodzakelijk herplaatsen tot het minimum beperken.

In principe is het plaatsen van implantaten altijd mogelijk. Soms is er echter wel een aanvullende behandeling noodzakelijk, bijvoorbeeld om te zorgen voor voldoende botvolume waar het implantaat geplaatst moet worden. Heel soms is het niet verstandig is om een implantaat te plaatsen. Bijvoorbeeld wanneer je bepaalde medicijnen gebruikt of als er bepaalde gebitsproblemen zijn die eerst moeten worden opgelost. Bij het eerste consult bespreken we dit uiteraard.

Het voordeel van meteen na het verwijderen van een tand of kies een implantaat plaatsen is tweeledig. Je kunt in één behandeling zowel de tand of kies laten verwijderen en het implantaat laten plaatsen, waardoor de behandeltijd korter is. Daarnaast krijgt het kaakbot niet de tijd om te slinken, het kaakbot blijft maximaal behouden, waardoor minder moeilijkheden ontstaan bij het plaatsen van het implantaat.

De implantaten worden geplaatst om houvast te bieden aan een kunstgebit, een kroon of een brug. Implantaten vormen als het ware de ondergrond of fundering waarop verder gebouwd kan worden.

Titanium is een zogenaamd inert materiaal, het betekent dat het niet reageert met het lichaam. In de wetenschappelijke literatuur is geen bewijs voor allergische reacties tegen het implantaatmateriaal.

(Tandheelkundige) implantaten zijn holle schroeven van een titanium-zirconium legering. Het is een lichaamsvriendelijk materiaal wat al jaren wordt toegepast in onder andere de orthopedie (kunstheup, kunstknie et cetera) en in de tandheelkunde. Implantaten worden in de kaakwal geschroefd, waarna botcellen hechten aan het speciale implantaatoppervlak. Zo ontstaat er een stevige verankering in het kaakbot. Pas als dat is gebeurd, kun je een implantaat volledig gebruiken.

Een implantaat kan levenslang meegaan. Natuurlijk is dit afhankelijk van de positie en stand van het implantaat, maar ook de mondgezondheid en gewoontes als klemmen en knarsen bepalen het succes. Net als bij natuurlijke tanden. Ga daarom regelmatig voor controle naar je tandarts en houdt de mondgezondheid op peil voor een lange levensduur.

De kroon, brug of klikgebit op de implantaten zijn wel gevoelig voor slijtage, ook bij gewoon dagelijks gebruik. Deze zullen mogelijk na verloop van tijd nog eens moeten worden vervangen.

Veel gestelde vragen over kleine kaakchirurgische operaties

Dit is afhankelijke van het type behandeling. Het plaatsen van implantaten en cosmetische aangezichtschirurgie worden meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering:

  • Wortelpuntbehandelingen en het verwijderen van tanden en kiezen door een MKA-chirurg worden vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Wortelpuntbehandelingen en het verwijderen van tanden en kiezen door een gespecialiseerde tandarts worden vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering.

In sommige gevallen wordt maar een deel van de behandeling vergoed. Dit is afhankelijk van je zorgverzekering of aanvullende tandartsverzekering. Het is verstandig om vooraf bij jouw zorgverzekeraar te informeren welk deel van de behandeling je vergoed krijgt.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar de pagina ‘Kosten en vergoedingen’.

Dit is afhankelijk van het type bloedverdunner. De meeste bloedverdunners kunnen gewoon door gebruikt worden bij een behandeling in de mond. Het is wel belangrijk om ons voor de behandeling te vertellen welke bloedverdunner je gebruikt. Je krijgt dan van ons advies over het wel of niet stoppen van de bloedverdunner voor de behandeling.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het verwijderen van een verstandskies. Meestal is er te weinig ruimte in de kaak waardoor de verstandskies niet goed kan doorbreken. Een niet volledig doorgebroken verstandskies geeft een verhoogd risico op een ontsteking in de mond.

Het is soms ook lastig om de verstandskiezen goed schoon te houden. Hierdoor kunnen gaatjes ontstaan in de verstandskies zelf of in de kies daarvoor.

Als je twijfels hebt over het wel of niet laten verwijderen van je verstandskiezen, is het ook mogelijk om eerst tijdens een consult (gesprek) de voor- en nadelen te bespreken.

Het is mogelijk om in onze kliniek behandelingen onder narcose te laten uitvoeren. Vaak is hiervoor wel toestemming nodig van je zorgverzekeraar. We zullen de mogelijkheden en kosten van tevoren met je bespreken.