Meer informatie over de behandeling

Als er geen tanden en kiezen meer in de kaak zitten, verandert de vorm van de kaak. Het kaakbot slinkt. Hierdoor wordt de kaak lager en smaller, waardoor een kunstgebit minder goed op zijn plek blijft zitten. Het kunstgebit verschuift makkelijk, wat pijn en moeite met kauwen op kan leveren. Soms valt een kunstgebit daardoor makkelijk uit de mond en is zelfs lachen en spreken een probleem. Op deze momenten is een klikgebit een uitkomst.

Bij een klikgebit worden (tandwortel)implantaten aangebracht in de onderkaak. Dit zijn holle schroeven die vastgroeien in het kaakbot. Het gebit wordt hier, nadat de implantaten goed vastgegroeid zijn, op ‘vastgeklikt’. In de meeste gevallen vervaardigt je tandarts of tandprotheticus het kunstgebit. Een klikgebit geeft vaak veel comfort, een betere kauwfunctie en een betere uitstraling.

Verloop van de behandeling

Stap 1. Consult

Wij beginnen altijd met een consult, waarin we je wensen en klachten bespreken en samen komen tot een passend behandelplan. Je krijgt daarbij ook uitleg over de kosten, de verwachte behandeltijd en de verwachte tijd die het implantaat nodig heeft om vast te groeien.

Wat neem je mee?

 • Eventuele verwijsbrief van je tandarts.
 • Geldige legitimatie.
 • Overzicht van je medicijngebruik, eventueel een uitdraai via de eigen apotheek.
 • Met name het gebruik van bloedverdunners en medicijnen tegen botontkalking zijn voor ons van belang. Het kan zijn dat de dosering hiervan moet worden aangepast.
 • Ben je verhinderd? Neem dan tijdig contact op met onze kliniek.

Voor het plaatsen van een implantaat of implantaten voor het klikgebit moet onderzocht worden of er voldoende kaakbot aanwezig is. Hier hoort een röntgenfoto en soms een driedimensionale scan bij. Als blijkt dat implantaten voor u een goede oplossing kunnen zijn, zullen we bij je zorgverzekeraar een machtiging aanvragen. Pas bij goedkeuring kunnen wij u inplannen voor een behandeling.

Het kan ook voorkomen dat je niet in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar. Dit betekent dat je meer zelf moet betalen. We denken hierover graag mee.

Stap 2. Tand implantaten voor een klikgebit plaatsen

Voorafgaand aan de ingreep geeft de implantoloog je een plaatselijke verdoving. Nadat we getest hebben of de verdoving goed werkt, start de behandeling. Na plaatsing van het implantaat wordt deze afgesloten met een tijdelijk dopje of kroon. Soms is het dopje of de tijdelijke kroon in het tandwortelimplantaat direct zichtbaar en wordt het tandvlees er omheen gehecht. 

Soms is het nodig om het implantaat onder het tandvlees te ‘begraven’ en is er dus geen dopje of kroon te zien. Bij de laatste techniek heb je na enkele weken of maanden een kleinere ingreep nodig om het dopje aan te brengen. 

Bij implantaten voor een klikgebit passen we je bestaande kunstgebit meteen na behandeling aan, zodat je deze direct weer kunt dragen totdat de tandarts je nieuwe prothese klaar heeft. Houd er rekening mee dat het nog steeds de gebitsprothese is waarvan je klachten ervaarde, pas bij de nieuwe prothese ga je sterke verbetering ervaren.

Stap 3. Na het plaatsen van tand implantaten voor een klikgebit

Pijn

Je kunt na de ingreep de voorgeschreven pijnstillers gebruiken. Het is verstandig om hiermee te beginnen voordat de verdoving is uitgewerkt. Je behandelend implantoloog zal je duidelijk uitleggen wanneer je het beste kunt beginnen.

Zwelling

Door de behandeling kan je wang, kin of lip gaan opzwellen. Dit is normaal. Om de zwelling tegen te gaan kan je de wang of lip aan de buitenkant direct na de behandeling koelen met een cold-pack of ijsklontjes in een plastic zakje. De zwelling duurt meestal drie dagen en verdwijnt daarna. Er kan ook sprake zijn van een blauwe plek, die na ook verdwijnt.

Bloeding

De kans op een nabloeding is zeer klein omdat de wond is gehecht. Wel is het normaal dat er af en toe een druppeltje bloed uit het wondje komt en je speeksel enkele dagen na behandeling wat roze/rood gekleurd is.

Hechtingen

De hechtingen lossen na een 10 tot 14 dagen vanzelf op. Soms worden onoplosbare hechtingen gebruikt en moeten deze na een tot twee weken worden verwijderd. Je krijgt daarvoor dan een aparte afspraak bij de arts.

Eten en drinken

Het is van belang dat je het gebied waar het implantaat is geplaatst ontziet. Dat betekent dat je daar niet mag kauwen of afbijten. Druk kan zorgen voor verlies van het implantaat door afstoting van het lichaam.

In principe moet je tot je nieuwe gebit klaar is zacht voedsel eten. Het poetsen van de kaak waar de implantaten geplaatst zijn, wordt de eerste 14 dagen afgeraden. De tandenborstel kan de wond of de hechtingen beschadigen, waardoor de genezing verstoord raakt. Roken verslechtert de genezing ook. We raden je dan ook dringend af om te roken.

Mondverzorging

Wij adviseren om de dag voor de ingreep en vanaf de eerste dag na de ingreep twee weken lang twee- tot driemaal per dag de mond te spoelen met een desinfecterend mondspoelmiddel, chloorhexidine. Je krijgt daar een recept voor mee. In sommige gevallen krijg je ook een antibioticumkuur voorgeschreven. Bij een goede mondhygiëne en regelmatige controle kunnen de implantaten vele jaren meegaan.

Stap 4. Controle en nazorg

Het duurt minimaal twee maanden voordat de implantaten zijn vastgegroeid. Hoe lang exact hangt onder andere af van de locatie van het implantaat, de botkwaliteiten en of er extra bot is aangebracht. Als blijkt dat je implantaten voldoende zijn vastgegroeid, word je terugverwezen naar je tandarts of tandprotheticus. Deze kan het klikgebit ontwikkelen. Pas als deze klaar is, worden de dopjes uit de implantaten verwijderd om plaats te maken voor het kliksysteem.

Soms gaan de dopjes los zitten. Dit is geen reden voor paniek. We zorgen dat deze zo snel mogelijk weer worden vastgezet. Neem hiervoor even contact op met de kliniek tijdens de reguliere openingstijden

Vorige stap
Volgende stap

Heb je vragen over de behandeling?

Tussen 8.00 en 16.30 uur kun je contact opnemen met de Face to Face kliniek via telefoonnummer (050) 3051040.

Wanneer moet je onze kliniek bellen?

 • Bij een niet te stelpen nabloeding.
 • Als de zwelling na drie tot vijf dagen toeneemt in plaats van afneemt.
 • Als de pijn na vijf tot zeven dagen niet afneemt of opnieuw begint.
 • Bij aanhoudende koorts hoger dan 38.5 graden Celsius.
 • Bij aanhoudende slikklachten.
 • Als je ongerust bent of vragen hebt.

Tussen 8.00 en 16.30 uur kun je contact opnemen met de Face to Face kliniek via telefoonnummer (050) 305 1041. In de avond, in de nacht en in het weekend kun je contact opnemen met de dienstdoende MKA-chirurg via de telefooncentrale van het Martini ziekenhuis, via telefoonnummer (050) 524 5245.

Verzekeringen & vergoedingen

Het plaatsen van implantaten voor een klikgebit wordt meestal vergoed vanuit de basisverzekering. We moeten hiervoor wel toestemming vragen aan je zorgverzekeraar.

Meer informatie over kosten en vergoedingen vind je hier.