Meer informatie over de behandeling

Wanneer je een kies of tand verwijdert wil je deze het liefst zo snel mogelijk vervangen met een mooie kroon. Dat geeft immers het mooiste resultaat in de mond. Als een tand of kies is verwijderd zal het kaakbot na verloop van tijd slinken in hoogte en breedte. Wanneer er dus langere tijd zit tussen het verlies van de tand en het plaatsen van het implantaat, dan kan een kaakwalverbreding nodig zijn.

Bij het plaatsen van een implantaat schroeven we een holle schroef in het kaakbot. Op het vastgegroeide implantaat wordt uiteindelijk de kroon, het zichtbare deel van de tand, geplaatst. Als er meerdere naast elkaar liggende tanden of kiezen ontbreken kan op 2 of meer implantaten een brug geplaatst worden.

Voor het vastgroeien en het daarna gezond kunnen houden van het implantaat is het belangrijk dat het omgeven is door bot. Er moet dus voldoende kaakbot zijn. Wanneer dit door het slinken van het bot niet zo is kunnen we het kunstmatig aanvullen.

Verloop van de behandeling

Stap 1. Consult

Wij beginnen altijd met een consult om je wensen en klachten te bespreken. Samen komen we tot een passend behandelplan. Je krijgt daarbij ook uitleg over de kosten, de verwachte behandeltijd en de verwachte tijd die het implantaat nodig heeft om vast te groeien.

Wat neem je mee?

 • Eventuele verwijsbrief van je tandarts.
 • Geldige legitimatie.
 • Overzicht van je medicijngebruik, eventueel een uitdraai via de eigen apotheek.
 • Met name het gebruik van bloedverdunners en medicijnen tegen botontkalking zijn voor ons van belang. Het kan zijn dat de dosering hiervan moet worden aangepast.
 • Ben je verhinderd? Neem dan tijdig contact op met onze kliniek.

Voor het plaatsen van een implantaat of implantaten moet onderzocht worden of er voldoende kaakbot aanwezig is. Hier hoort een röntgenfoto en soms een driedimensionale scan bij.

Stap 2. Kies of tand implantaat plaatsen in combinatie met kaakwal verbreden

Voorafgaand aan de ingreep geeft de implantoloog je een plaatselijke verdoving. Pas nadat we getest hebben of het goed verdoofd is, start de behandeling. Om een tand implantaat te kunnen plaatsen boren we voorzichtig een gaatje ter grootte van het implantaat geboord. De behandeling is pijnloos.

Na het plaatsen van het implantaat brengen we de kunstbotkorrels aan met daar overheen een oplosbare vliesje of membraan om de korreltjes op hun plaats te houden. Na plaatsing van het implantaat wordt deze afgesloten met een tijdelijk dopje of kroon. Soms is deze direct zichtbaar, maar soms wordt het implantaat onder het tandvlees ‘begraven’. In het laatste geval heb je na enkele weken opnieuw een (kleinere) behandeling, waarbij het dopje wordt aangebracht.

Stap 3. Na kies of tand implantaat plaatsen en kaakwal verbreden

Pijn

Je kunt na de ingreep de voorgeschreven pijnstillers gebruiken. Het is verstandig om hiermee te beginnen voordat de verdoving is uitgewerkt. Je behandelend arts zal je duidelijk uitleggen wanneer je het beste kunt beginnen.

Zwelling

Door de behandeling kan je wang, kin of lip gaan opzwellen. Dit is normaal. Om de zwelling tegen te gaan kan je de wang of lip aan de buitenkant direct na de behandeling koelen met een cold-pack of ijsklontjes in een plastic zakje. De zwelling duurt meestal drie dagen en verdwijnt daarna. Er kan ook sprake zijn van een blauwe plek, die na ook verdwijnt.

Bloeding

De kans op een nabloeding is zeer klein omdat de wond is gehecht. Wel is het normaal dat er af en toe een druppeltje bloed uit het wondje komt en je speeksel enkele dagen na behandeling wat roze/rood gekleurd is.

Botkorreltjes

Het kan voorkomen dat er enkele kunstbotkorreltjes tussen het dopje of tijdelijke kroon en het tandvlees door verdwijnen. Je treft dan een of meerdere kunstbotkorreltjes in je mond aan. Dit is normaal en kan geen kwaad.

Hechtingen

De hechtingen lossen na een 10 tot 14 dagen vanzelf op. Soms worden onoplosbare hechtingen gebruikt en moeten deze na een tot twee weken worden verwijderd. Je krijgt daarvoor dan een aparte afspraak bij de implantoloog.

Eten en drinken

Het pas geplaatste implantaat dient de eerste weken te worden ontzien. Het betekent dat je met het nieuwe implantaat niet meteen mag kauwen of afbijten. Druk kan zorgen voor verlies van het implantaat door afstoting van het lichaam. In principe mag je alles eten. Het advies is wel om zachter voedsel te gebruiken zolang de definitieve kroon/brug nog niet is geplaatst.

Roken verslechtert de genezing en zorgt de jaren na behandeling voor een verslechterde weerstand van de weefsels rond het implantaat. Het dringende advies is dan ook niet te roken.

Mondverzorging

Wij adviseren om de dag voor de ingreep en vanaf de eerste dag na de ingreep een week lang twee- tot driemaal per dag de mond te spoelen met een desinfecterend mondspoelmiddel, chloorhexidine. Je krijgt daar een recept voor mee. In sommige gevallen krijg je ook een antibioticumkuur voorgeschreven.

Tandenpoetsen is gewoon toegestaan, bij voorkeur niet met een elektrische tandenborstel. Het is belangrijk om daarbij niet te dicht bij de wond en het kies of tand implantaat te komen. De tandenborstel kan de wond of de hechtingen beschadigen, waardoor de genezing verstoord raakt.

Nazorg

Het duurt minimaal drie tot vier maanden voordat het implantaat met het kunstbot voldoende is vastgegroeid. Wanneer na controle blijkt dat je implantaat goed is vastgegroeid kan je tandarts de kroon of brug maken. De tijdelijke kroon, of het dopje wordt dan vervangen door de definitieve tand of kies. Bij een goede mondhygiëne en regelmatige controles kan het implantaat vele jaren meegaan.

Vorige stap
Volgende stap

Heb je vragen over de behandeling?

Tussen 8.00 en 16.30 uur kunt u contact opnemen met de Face to Face kliniek via telefoonnummer (050) 3051040.

Wanneer moet je onze kliniek bellen?

 • Bij een niet te stelpen nabloeding.
 • Als de zwelling na drie tot vijf dagen toeneemt in plaats van afneemt.
 • Als de pijn na vijf tot zeven dagen niet afneemt of opnieuw begint.
 • Bij aanhoudende koorts hoger dan 38.5 graden Celsius.
 • Bij aanhoudende slikklachten.
 • Als je ongerust bent of vragen hebt.

Tussen 8.00 en 16.30 uur kun je contact opnemen met de Face to Face kliniek via telefoonnummer (050) 305 1041. In de avond, in de nacht en in het weekend kun je contact opnemen met de dienstdoende MKA-chirurg via de telefooncentrale van het Martini ziekenhuis, via telefoonnummer (050) 524 5245.

Verzekeringen & vergoedingen

Het plaatsen van een implantaat met verbreden van de kaakwal wordt vaak gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Voordat we de ingreep uitvoeren krijg je van ons een begroting met de kosten.

Meer informatie over kosten en vergoedingen vind je hier.